Romanian Journal of Occupational Medicine (RJOM)

Romanian Journal of Occupational Medicine (RJOM) revista oficială a Societății Române de Medicina Muncii este continuatoarea Revistei Române de Medicina Muncii.

Revista are caracter pur științific și se adresează celor preocupați să transmită și să promoveze interesul acestui domeniu de specialitate în definirea și gestionarea efectelor factorilor de risc de la locul de muncă asupra sanatatii.

Colectivul de redacție își dorește ca RJOM să fie o sursă de informații științifice recente si sa incurajeze cercetarea stiintifica pentru comunitatea medicilor de medicina muncii cât și pentru comunitatea științifică din alte specialități medicale și din domenii conexe.

În vederea creșterii standardelor științifice ale RJOM, o atenție specială a fost acordată îmbunătățirii calității materialelor publicate, iar un colectiv de specialisti cu buna experienta este implicat într-un riguros proces de peer-review, care respectă regulile internaționale de etică și calitate în publishing.

Colectivul de redacție utilizează sistemul Similarity Check System menit să elimine plagiatul și să permită examinarea manuscriselor in conformitate cu standardele actuale.

RJOM este concepută ca o platformă virtuală pe care o punem la dispoziția celor interesati sa publice articole științifice originale, recenzii sistematice și metaanalize, studii de caz, editoriale. Sunt acceptate doar lucrări care nu au fost publicate în alte publicații. Publicarea articolelor acceptate este gratuită pentru autori.

Începând cu numărul din 2018, RJOM este indexată în baze de date internaționale (BDI) și este publicată în formatul actual o dată pe an.

Puteți accesa ultimul număr al revistei RJOM pe site-ul SCIENDO

Mai multe informații despre revistă puteti găsi AICI.

Începând din 2019, revista este creditată de Colegiul Medicilor din România cu 5 credite, pe care le vor primi toți membrii SRMM (abonamentul revistei este inclus în taxa de membru).

Ca autori ai articolelor publicate în revistă, veți primi un plus de credite în conformitate cu DECIZIA nr. 12 din 29 iunie 2018 privind reglementarea sistemului naţional de educaţie medicală continuă în care, la Art. 25 se menționează:

“(1) Normele de creditare stabilite pentru articole cuprinse în publicaţiile medicale sunt:

  1. a) articole ştiinţifice în reviste de specialitate româneşti agreate de CMR sau internaţionale, catalogate BDI şi ISI, după cum urmează:

– grupa B – (BDI ediţie tipărită sau electronică) – 15 credite pentru un articol;

  1. e) existenţa a 2 sau mai mulţi autori pentru un articol într-o publicaţie medicală agreată de CMR sau a unui capitol ori unei cărţi publicate la o editură agreată de CMR duce la împărţirea procentuală a creditelor acordate la numărul de autori menţionaţi pentru capitolul sau cartea respectivă; autorul principal primeşte suplimentar 25% din punctajul celorlalţi autori; prin autor principal se înţelege primul, ultimul sau autorul de corespondenţă sau toţi dacă este stipulat că autorii au contribuit în mod egal;”

Dacă doriți să publicați în revista RJOM, vă rugăm să consultați instrucțiunile pentru autori și să trimiteți textul propus în format Word la adresa de e-mail: rjom@srmedicina-muncii.ro.

Redacția așteaptă cu interes implicarea dumneavostră pentru succesul revistei Societății Române de Medicina Muncii!