Universitatea de Stat de Medicinǎ şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova anunţǎ decesul prematur al colegei ALIONA TIHON, conferenţiar universitar la Disciplina de Igienǎ, Departamentul Medicinǎ Preventivǎ.
Societatea Românǎ de Medicina Muncii exprimǎ condoleanţe familiei şi colegilor din Republica Moldova pentru pierderea suferitǎ. Va rǎmâne alǎturi de noi ȋn amintire şi suflet.

 

Dragi colegi, 

Am început pregătirea numărului de anul acesta al RJOM.  

Având în vedere că am trăit cu toţii o perioadă care ne-a adus o mulţime de încercări personale şi profesionale, şi ne-a pus în faţa unor situaţii cu totul noi în gestionarea activităţii noastre, ne dorim ca în articolele pe care le vom publica în numărul acesta să împărtăşim din greutăţile, experienţele, reuşitele şi nereuşitele noastre.  

Colectivul redacţional al RJOM îşi propune anul acesta realizarea unui număr de revistă special, mărturie peste ani a unui 2020 deosebit. 

Aşteptăm ca  până la 15 februarie 2021 să ne transmiteţi intenţia de trimite un articol şi titlul lui.  

Prof. Agripina RAȘCU, MD, PhD (Habil.)

Redactor Şef al RJOM 

Vicepreşedinte SRMM 

 

DSP – ELABORAREA MODELULUI DE RAPORT DE MEDICINA MUNCII CA INSTRUMENT DE COLECTARE STANDARDIZATA A DATELOR PRIVIND SANATATEA LUCRATORILOR din cadrul PN II, 2020-2021

Precizări și recomandări pentru a clarifica implicarea medicilor de medicina muncii în prevenirea și controlul infecției cu virusul SARS-CoV-2 la personalul didactic și didactic auxiliar din învățământul preuniversitar (ciclul preșcolar, primar, gimnazial, liceal)

Definitiile de caz pentru COVID-19 Actualizare 27/02/2020

Masuri recomandate in vederea reducerii impactului pandemiei COVID-19

Ghid practic orientativ actualizat periodic pentru testarea de laborator in COVID-19 – 02.04.2020 – Ordinul Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor in sistemul sanitar din Romania (OBBCSSR)

Infection prevention and control and preparedness for COVID-19 in healthcare settings – second update – 31 March 2020

Evaluarea riscurilor și gestionarea expunerii personalului din domeniul sănătății în contextul COVID-19, Ghid provizoriu, 18 Martie 2020

Modificarea valabilitatii fisei de aptitudine pentru examenele medicale periodice pe perioada decretarii starii de urgenta