COMUNICARI CONFERINTA:

Va invitam sa va inscrieti cu titlul comunicarilor, in contextul tematicii anuntate, pana la data limita de 31 ianuarie 2020. Data limită de depunere a rezumatelor in limba romană si engleză este 01 martie 2020.

Comitetul ştiinţific al conferinţei va comunica până la data de 30 martie 2020 lucrările acceptate pentru a fi incluse în program.

*N.B.Permiteţi-ne să vă reamintim: conform deciziei nr. 12 din 29 iunie 2018 a Colegiului Medicilor din România, sunt acceptate spre creditare EMC exclusiv comunicările în care se regăsesc ca autori cadre universitare cu funcţie de predare (şef de lucrări, conferenţiar, profesor), formatori acreditaţi de Ministerul Sănătăţii potrivit prevederilor Ord. MSF 716/2002 sau formatori internaţionali. Pentru a putea obţine acreditarea maximă a evenimentului, vă rugăm să aveţi în vedere acest aspect!

Referitor la comunicările ştiinţifice (prezentare orală sau poster), vă rugăm să transmiteţi:

Rezumatele lucrărilor (în limba română şi engleză), titlul lucrării, numele autorilor şi afiliaţia acestora (indicată în „superscript” cu cifre, începând cu primul autor) în format electronic, la adresa de mail cnmm@srmedicina-muncii.ro

Rezumatele vor fi verificate de Comitetul Stiinţific. Înştiinţarea de acceptare va fi transmisă până la data de

30 martie 2020.

Cerinţe de redactare a rezumatelor:

  • rezumatele vor fi redactate în limba română şi în limba engleză;
  • nu vor depăşi 200 de cuvinte;

Formatare:

  • pagina format A4, margini superioare şi inferioare de 1,5 cm, margini laterale de 2 cm, format Verdana cu 10 puncte (pentru limba română cu diacritice);
  • 3 rânduri libere, titlul, autorii, afiliaţia instituţională, două rânduri libere, apoi textul propriu- zis;
  • titlul: majuscule, bold, centrat, maxim 200 de caractere;
  • autorii: prenume şi apoi nume, fără titluri ştiinţifice/didactice, bold, centrat, cu sublinierea autorului prezentator;
  • afilierea instituţională (marcată prin 1, 2, 3 etc.) centrat, incluzând instituţia, departamentul, localitatea;
  • textul propriu- zis: justify, la un rând, cu structura obişnuită (introducere, material şi metodă, rezultate, concluzii);
  • rezumatele nu vor conţine grafice, fotografii, tabele sau bibliografie;
  • toate abrevierile vor fi explicate la prima utilizare în text.