COMUNICĂRI CONGRES 

Vă invităm să vă înscrieţi cu titlul comunicărilor, în contextul tematicii anunțate. 

Data limită de transmitere a propunerii dumneavoastră, inclusiv a rezumatului, este 05 aprilie 2021.  

Comitetul ştiinţific al congresului va comunica până la data de 25 aprilie 2021 lucrările acceptate pentru a fi incluse în program. 

Referitor la comunicările ştiinţifice (prezentare orală), vă rugăm să transmiteţi prin corespondenţa electronică, la adresa de e-mail:congres2021srmm@gmail.com următoarele:  

 1. titlul lucrării, numele autorilor şi afiliaţia acestora (indicată în „superscript” cu cifre, începând cu primul autor); 
 2. rezumatele lucrărilor (în limba română şi în limba engleză): în format electronic;  
 3. adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ privind statutul de cadru didactic (scan) sau certificatul de formator acreditat în conformitate cu Ord. MSF nr. 716/2002 (scan). 

  Cerinţe de redactare a rezumatelor: 

 • rezumatele vor fi redactate în limba română şi în limba engleză; 
 • nu vor depăşi 200 de cuvinte; 

  Formatare:  

 • pagina format A4, margini superioare şi inferioare de 1,5 cm, margini laterale de 2 cm, format Verdana cu 10 puncte (pentru limba română cu diacritice); 
 • 3 rânduri libere, titlul, autorii, afiliaţia instituţională, două rânduri libere, apoi textul propriu- zis; 
 • titlul: majuscule, bold, centrat, maxim 200 de caractere; 
 • autorii: prenume şi apoi nume, fără titluri ştiinţifice/didactice, bold, centrat, cu sublinierea autorului prezentator; 
 • afilierea instituţională (marcată prin 1, 2, 3 etc.) centrat, incluzând instituţia, departamentul, localitatea; 
 • textul propriu- zis: justify, la un rând, cu structura obişnuită (introducere, material şi metodă, rezultate, concluzii); 
 • rezumatele nu vor conţine grafice, fotografii, tabele sau bibliografie; 
 • toate abrevierile vor fi explicate la prima utilizare în text.