Societatea Română de Medicina Muncii vă invită la AL XX-lea CONGRES NAȚIONAL DE MEDICINA MUNCII, cu tema “PERSPECTIVE ȘI PROVOCĂRI ÎN MEDICINA MUNCII” !

PERIOADA CONGRESULUI:

22 – 25 septembrie 2021

În funcţie de contextul epidemiologic, lucrările congresului se vor derula în format hibrid/on site/online, cu respectarea măsurilor de protecţie şi siguranţă împotriva infectării cu virusul SARS-Cov-2. 

COMUNICĂRI CONGRES:
Vă invităm să vă înscrieți cu titlul comunicărilor, în contextul tematicii anunțate, până la data limită de 31 ianuarie 2021. Data limită de depunere a rezumatelor în limba română și în limba engleză este 05 aprilie 2021.
Comitetul științific al congresului va comunica până la data de 25 aprilie 2021 lucrările acceptate pentru a fi incluse în program.
Cerinţele de redactare a rezumatelor sunt disponibile pe site-ul www.srmedicina-muncii.ro la secţiunea informaţii lectori.

CREDITE EMC
Congresul este creditat de către Colegiul Medicilor din România.
Diplomele de participare vor fi trimise în format electronic la sfârșitul congresului pe adresa de email specificată în formularul de înscriere tuturor persoanelor prezente la această manifestare științifică.

ÎNREGISTRARE CONGRES:

Participanţii sunt rugaţi să se înregistreze din timp prin completarea formularului de înregistrare pentru congres, disponibil pe site-ul SRMM.

Facem precizarea că înscrierile participanţilor care au efectuat plata taxei de participare în 2019 sau în 2020 rămân valabile. 

Se menţine taxa de participare anunţată pentru evenimentul din 2020 reprogramat în 2021, după cum urmează:

Taxa de participare on-siteTaxa de participare online
470 lei320 leiMembru titular SRMMMedic primar, specialist, medic înscris la a doua specialitate
620 lei370 leiNemembru SRMMMedic primar, specialist, medic înscris la a doua specialitate
240 lei100 leiMembru titular SRMMMedic rezident
320 lei200 leiNemembru SRMMMedic rezident
220 lei100 leiMembru titular SRMMMedic pensionar
300 lei200 leiNemembru SRMMMedic pensionar
300 leiPersoane însoţitoare

Taxa de participare pentru participanţii on-site include: platforma online, taxa de creditare a evenimentului de către CMR, diploma de participare, cină în data de 22 şi 23 septembrie şi prânz în data de 24 septembrie.

Taxa de participare pentru participantii online include: platforma on-line, taxa de creditare a evenimentului de către CMR, diploma de participare.

Taxa de participare pentru persoanele însoţitoare include: cină în data de 22 şi 23 septembrie şi prânz în data de 24 septembrie.

Confirmarea înregistrării:  

După efectuarea plăţii, vă rugăm să transmiteţi o copie a chitanţei/ordinului de plată a taxei pe e-mail la adresa claudia.handra@gmail.com 

În situația plăţii prin transfer bancar vă rugăm să specificaţi pe ordinul de plată „taxă participare pentru (numele participantului)- Congresul Naţional de Medicina Muncii, 2021”.  

Plăţile se pot efectua:

  • prin transfer bancar, în contul Societăţii Române de Medicina MunciiAdresa: Bucureşti, str. Foişorului, nr. 11, bl. F7C, sc. 1, et. 6, ap. 26, camera nr. 2, sector 3, Cod fiscal: 16571712
    IBAN: RO25BTRLRONCRT00N0127302, deschis la Banca Transilvania, sucursala Bucureşti Oborsau
  • în numerar la Sectia Clinica de Medicina Muncii, Spitalul Clinic Colentina, Bucureşti, la Dr.Claudia Handra, trezorier S.R.M.M., sau, în timpul evenimentului, la secretariatul congresului.

Conferinta poate fi urmarita in timp real prin intermediul platformei zoom acesand acest LINK

ANUNŢ CĂTRE  MEMBRII  TITULARI  AI  SOCIETĂŢII  ROMÂNE  DE MEDICINA  MUNCII 

În timpul lucrărilor congresului se va desfăşura Adunarea Generală a membrilor Societăţii Române de Medicina Muncii pentru alegerea Președintelui, a Consiliului Director și a Comisiei de Cenzori.

Locul de desfăşurare al alegerilor: Sinaia, hotel MARA. 

Convocarea Adunării Generale a membrilor Societăţii Române de Medicina Muncii se va face prin corespondenţa electronică pe adresele de e-mail confirmate de membrii societăţii, precum şi prin publicarea convocatorului pe site-ul societăţii, cu respectarea prevederilor statutului şi a regulamentului intern de funcţionare al societăţii.

Condiţii de desfăşurare alegeri: on-site, cu respectarea prevederilor din regulamentul intern de funcţionare al societăţii (RIF) şi cu asigurarea tuturor măsurilor de protecţie şi siguranţă împotriva infectării cu virusul SARS-CoV-2.