DENUMIREA POSTULUI: Medic specialist specialitatea Medicina muncii
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Compartimentului Evaluare Factori de Risc din Mediul de Viață și Muncă – Colectivul Medicina Muncii
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 7 ore pe zi; 35 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

Condiţii specifice de participare la concurs pentru postul de Medic specialist Medicina muncii:
– diplomă de licență în medicină
– certificat de medic specialist specialitatea Medicina muncii
– vechime în specialitate: stagiu de rezidențiat terminat

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI:

1 DEPUNERE DOSARE la sediul Direcției de Sănătate Publică a Mun. București – Biroul RUNOS, din str. Avrig nr.72-74, sector 2, București 25.08.2023 – 07.09.2023
-de luni pana joi in intervalul 8:30 – 16:00
-vineri in intervalul 8:30 – 13:00
2 SELECȚIA DOSARELOR 08.09.2023 – 11.09.2023
3 Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 12.09.2023
4 Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 13.09.2023
5 Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 14.09.2023
6 PROBA SCRISĂ la sediul Direcției de Sănătate Publică a Mun. București din str. Avrig nr.72-74, sector 2, București 18.09.2023 ora 10
7 Afişarea rezultatului probei scrise 18.09.2023
8 Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 19.09.2023
9 Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 20.09.2023
10 PROBA PRACTICĂ la sediul Direcției de Sănătate Publică a Mun. București din str. Avrig nr.72-74, sector 2, București 21.09.2023 ora 10
11 Afişarea rezultatelor după susţinerea probei practice 21.09.2023
12 Depunerea contestaţiilor privind rezultatul probei practice 22.09.2023
13 Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 25.09.2023
14 Afişarea rezultatului final al concursului 26.09.2023

Relații suplimentare se pot obține la sediul Direcţiei de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti, str. Avrig nr.72-74, sector 2, Bucureşti, Biroul RUNOS, camera 5 parter , tel. 021.252.32.16/021.252.79.78, e-mail: runos@dspb.ro

Anunțul poate fi accesat AICI