Consiliul Director al Societăţii Române de Medicina Muncii, cu sediul în București, sector 3, str Nerva Traian nr. 19A și 25A, bl1, et 1, ap 1012, având cod fiscal 16571712, convoacă Adunarea Generală ordinară (anuală) în data de Joi, 25 Mai 2023, la ora 18.00, în Sala de conferinţă – Hotel Mara, Sinaia, conform Statutului Societăţii Române de Medicina Muncii.

În situaţia în care nu se întruneşte cvorumul de jumătate plus unu dintre membrii titulari la prima Adunare Generală, următoarea dată la care se convoacă Adunarea Generală va fi Vineri, 26 Mai 2023, la ora 18.00, în Sala de conferinţă – Hotel Mara, Sinaia, situaţie în care hotărârile se vor lua indiferent de numărul membrilor titulari cu drept de vot prezenţi.

Ordinea de zi este următoarea:
1. Prezentarea Raportului de Activitate al Consiliului Director al Societăţii Române de Medicina Muncii, din perioada Mai 2022- Mai 2023.
2. Prezentarea proiectelor Societăţii Române de Medicina Muncii.
3. Diverse.

Vezi documentul oficial