Permiteţi-mi să vă transmit ORDINUL privind aprobarea modelului de certificat medical eliberat de medicul specialist de medicina muncii pentru a dovedi îndeplinirea condiției de a fi apt din punct de vedere medical de către candidatul înscris la concursul de admitere la Institutul Național al Magistraturii publicat în Monitorul Oficial în data de 29 iulie 2021.  

Formularul se va completa în urma examenului clinic de specialitate şi în baza adeverinţei eliberată de medicul de familie privind starea de sănătate a solicitantului. 

LEGE Nr. 192 din 8 iulie 2021 privind unele măsuri temporare referitoare la concursul de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii, formarea profesională iniţială a judecătorilor şi procurorilor, examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, stagiul şi examenul de capacitate al judecătorilor şi procurorilor stagiari, precum şi la concursul de admitere în magistratură 

-ORDIN Nr. 3.897/C*) din 23 iulie 2021 privind baremul medical elaborat de comisia constituită prin Ordinul ministrului justiţiei şi al ministrului sănătăţii nr. 3.873/C/1.338/2021 

-Monitorul Oficial din data de 29 iulie 2021 unde s-a publicat ordinul (pagina 14); 

-Model editabil al formularului de certificat medical.