Convocator Adunare Generala SRMM 2021

Depunerea candidaturii se face pentru o singură poziţie din Consiliul Director.
Formularul cerere-tip de depunere candidatură va fi însoţit de curriculum vitae, iar pentru poziţia de preşedinte şi de planul managerial.
– Perioada pentru depunerea candidaturilor: de la data prezentă, 12 Julie 2021, dată la care se convoacă Adunarea Generală ordinară a membrilor Societăţii Române de Medicina Muncii şi până la data de 7 septembrie 2021 (ora 24).
– Modalitate de depunere a candidaturilor: direct sau prin corespondenţă electronică la ambele adrese: secretariat@srmedicina-muncii.ro şi la iuliacrull@hotmail.com

Alegerea Comisiei de organizare şi validare a alegerilor
La începutul şedinţei din data de joi, 23 septembrie 2021, se propune şi se decide prin vot direct componenţa Comisiei de organizare şi validare a alegerilor, comisie formată dintr-un număr de 5 membri; nu pot face parte din Comisia de organizare şi validare a alegerilor, membrii SRMM care şi-au depus candidatura pentru funcţia de membru în Consiliul Director.

Intervalul orar pentru desfăşurarea procesului de votare:
– în data de joi, 23 septembrie 2021, procesul de votare se desfăşoară ȋn intervalul orar 8:00 – 14:00. Urnele de vot se sigilează la ora 14:00, oră la care se verifică şi se comunică dacă s-a întrunit cvorumul de jumătate plus unu dintre membrii titulari. În situaţia ȋn care se întruneşte cvorumul, rezultatul numărătorii voturilor se comunică Adunării Generale la ora 17:00.
– în situaţia ȋn care în data de joi, 23 septembrie 2021 nu se întruneşte cvorumul, Adunarea Generală ordinară se reconvoacă vineri, 24 septembrie, în aceeaşi locaţie; procesul de votare se desfăşoară ȋn intervalul orar 8:00 – 14:00, indiferent de numărul membrilor titulari cu drept de vot prezenţi. Urnele de vot se ridică la ora 14:00. Rezultatul numărătorii voturilor se comunică Adunării Generale la ora 17:00.

Alegerea membrilor Comisiei de cenzori se realizează prin vot deschis, cu majoritate relativă, în Adunarea Generală, după îndeplinirea procedurii de votare a noului Consiliu Director.