Precizari si recomandari pentru a clarifica implicarea medicilor de medicina muncii in prevenirea si controlul infectiei cu virusul SARS-CoV2 la personalul didactic si didactic auxiliar din invatamantul preuniversitar (ciclul prescolar, primar, gimnazial, liceal)

Detalii aici