Obiective

Societatea romana de medicina a muncii

www.srmedicina-muncii.ro

 • Societatea Româna de Medicina Muncii îsi propune:
 • sa ridice nivelul stiintific al membrilor sai;
 • sa instruiasca si sa disemineze cunostintele în domeniul medicinii muncii si al promovarii sanatatii la locul de munca;
 • sa dezvolte cercetarea stiintifica în domeniul medicinii muncii;
 • sa promoveze specialitatea si interesele medicilor de medicina muncii;
 • sa dezvolte standarde de buna practica în domeniul medicinii muncii;
 • sa colaboreze cu Comisiile de Specialitate în Medicina Muncii ale Ministerului Sanatatii, Colegiului Medicilor din România si alte institutii guvernamentale în elaborarea legislatiei din domeniul sanatatii ocupationale;
 • sa formeze parteneriate sau alte forme de colaborare, dupa caz, cu societati medicale din tara si din strainatate;
 • sa asigure schimbul de experienta al profesionistilor din activitatea de sanatate si securitate în munca;
 • sa sprijine apararea intereselor specialistilor din activitatea de sanatate si securitate în munca;
 • sa contribuie la îmbunatatirea legislatiei în domeniul securitatii si sanatatii în munca.

Societatea Român? de Medicina Muncii are personalitate juridic?, fiind deplin autonom? din punct de vedere structural, func?ional ?i economic. SRMM decide asupra întregii activit??i interne ?i externe, asupra planului de manifest?ri ?tiin?ifice, particip?ri la manifest?ri ?tiin?ifice în ?ar? ?i str?in?tate, înfiin??ri de publica?ii medicale, afilieri la organisme interna?ionale.