COMUNICARI CONFERINTA:

Va invitam sa va inscrieti cu titlul comunicarilor, in contextul tematicii anuntate, pana la data limita de31 ianuarie 2019. Data limită de depunere a rezumatelor in limba romană si engleză este 01 martie 2019.

Comitetul ştiinţific al conferinţei va comunica până la data de 30 martie 2019 lucrările acceptate pentru a fi incluse în program.

*N.B. Permiteţi-ne să vă reamintim faptul că procedura de acreditare a evenimentelor cu punctaj EMC a fostmodificată de către Colegiul Medicilor din România (Decizia nr. 12 din 29 iunie 2018); în acest sens sunt acceptate spre creditare exclusiv comunicările în care se regăsesc ca autori cadre universitare cu functie depredare (şef de lucrări, conferenţiar, profesor), formatori acreditaţi de Ministerul Sănătăţii potrivit prevederilorOrd. MSF 716/2002 sau formatori internaţionali. Pentru a putea obţine acreditarea maximă a evenimentului, vă rugăm să aveţi în vedere acest aspect.

Referitor la comunicările ştiinţifice (prezentare orală sau poster), vă rugăm să transmiteţi:

Rezumatele lucrărilor (în limba română şi engleză), titlul lucrării, numele autorilor şi afiliaţia acestora (indicată în „superscript” cu cifre, începând cu primul autor) în format electronic, la adresa de mail cnmm@srmedicina-muncii.ro

Rezumatele vor fi verificate de Comitetul Stiinţific. Înştiinţarea de acceptare va fi transmisă până la data de

30 martie 2019.

Cerinţe de redactare a rezumatelor:

  • rezumatele vor fi redactate în limba română şi în limba engleză;
  • nu vor depăşi 200 de cuvinte;

Formatare:

  • pagina format A4, margini superioare şi inferioare de 1,5 cm, margini laterale de 2 cm, format Verdana cu 10 puncte (pentru limba română cu diacritice);
  • 3 rânduri libere, titlul, autorii, afiliaţia instituţională, două rânduri libere, apoi textul propriu- zis;
  • titlul: majuscule, bold, centrat, maxim 200 de caractere;
  • autorii: prenume şi apoi nume, fără titluri ştiinţifice/didactice, bold, centrat, cu sublinierea autorului prezentator;
  • afilierea instituţională (marcată prin 1, 2, 3 etc.) centrat, incluzând instituţia, departamentul, localitatea;
  • textul propriu- zis: justify, la un rând, cu structura obişnuită (introducere, material şi metodă, rezultate, concluzii);
  • rezumatele nu vor conţine grafice, fotografii, tabele sau bibliografie;
  • toate abrevierile vor fi explicate la prima utilizare în text.