INFORMATII PENTRU LECTORI:

Vă invităm să vă înscrieți cu titlul comunicărilor, în contextul tematicii anunțate, până la data limită de 31 ianuarie 2020. Data limită de depunere a rezumatelor în limba română și în limba engleză este 01 martie 2020.

Comitetul științific al congresului va comunica până la data de 30 martie 2020 lucrările acceptate pentru a fi incluse în program.

Referitor la comunicările științifice (prezentare orală sau poster), vă rugăm să transmiteţi:

Rezumatele lucrărilor (în limba română şi în limba engleză), titlul lucrării, numele autorilor şi afiliaţia acestora (indicată în „superscript” cu cifre, începând cu primul autor) în format electronic, la adresa de e-mail cnmm@srmedicina-muncii.ro

Rezumatele vor fi verificate de Comitetul Ştiinţific. Înştiinţarea de acceptare va fi transmisă până la data de 30 martie 2020.

Cerinţe de redactare a rezumatelor:

  • rezumatele vor fi redactate în limba română şi în limba engleză;
  • nu vor depăşi 200 de cuvinte;

Formatare:

  • pagina format A4, margini superioare şi inferioare de 1,5 cm, margini laterale de 2 cm, format Verdana cu 10 puncte (pentru limba română cu diacritice);
  • 3 rânduri libere, titlul, autorii, afiliaţia instituţională, două rânduri libere, apoi textul propriu- zis;
  • titlul: majuscule, bold, centrat, maxim 200 de caractere;
  • autorii: prenume şi apoi nume, fără titluri ştiinţifice/didactice, bold, centrat, cu sublinierea autorului prezentator;
  • afilierea instituţională (marcată prin 1, 2, 3 etc.) centrat, incluzând instituţia, departamentul, localitatea;
  • textul propriu- zis: justify, la un rând, cu structura obişnuită (introducere, material şi metodă, rezultate, concluzii);
  • rezumatele nu vor conţine grafice, fotografii, tabele sau bibliografie;
  • toate abrevierile vor fi explicate la prima utilizare în text.