EVENIMENTE 2018

CONVOCATOR ADUNAREA GENERALA

Convocator Adunarea Generala

„SIMPOZION ”MULTIDISCIPLINARITATE IN MANAGEMENTUL
PNEUMOCONIOZELOR”/ SYMPOSIUM “MULTIDICIPLINARITY
IN THE MANAGEMENT OF PNEUMOCONIOSIS”

DELTA DUNĂRII

11 MAI 2018

„AL XIX-LEA CONGRES NAŢIONAL DE MEDICINA MUNCII CU PARTICIPARE INTERNAŢIONALĂ”

SINAIA

17-19 MAI 2018

 ANUNT

Începând cu data prezentă Consiliul Director al S.R.M.M. vă invită să transmiteţi propunerile dumneavoastră pentru modificarea Statutului Societăţii Române de Medicina Muncii, precum şi a Regulamentului de desfăşurare a alegerilor preşedintelui S.R.M.M., consiliului director şi a comisiei de cenzori.

Propunerile vor fi înscrise în documentul ataşat – „Proiect de modificare a Statutului Societăţii Române de Medicina Muncii”, precum şi a “Regulamentului de desfăşurare a alegerilor preşedintelui SRMM” şi transmise pe adresa de e-mail: office@srmedicina-muncii.ro sau iuliacrull@hotmail.com până la data limita de 1 Februarie 2018.

CURSUL “FORMARE DE FORMATORI”

  • LISTA ABSOLVENTI CURS FORMATORI: 6-9 SEPTEMBRIE
  • LISTA ABSOLVENTI CURS FORMATORI: 13-16 OCTOMBRIE
  • LISTA ABSOLVENTI CURS FORMATORI 20-23 OCTOMBRIE
  • ARHIVA FOTOGRAFII CURS

OBIECTIVE

  • Societatea Română de Medicina Muncii îşi propune:
  • să ridice nivelul ştiinţific al membrilor săi;
  • să instruiască şi să disemineze cunoştinţele în domeniul medicinii muncii şi al promovării sănătăţii la locul de muncă

DESPRE NOI

Societatea Română de Medicina Muncii are personalitate juridică, fiind deplin autonomă din punct de vedere structural, funcţional şi economic.

Despre noi

Societatea Română de Medicina Muncii are personalitate juridică, fiind deplin autonomă din punct de vedere structural, funcţional şi economic.

SRMM decide asupra întregii activităţi interne şi externe, asupra planului de manifestări ştiinţifice, participări la manifestări ştiinţifice în ţară şi străinătate, înfiinţări de publicaţii medicale, afilieri la organisme internaţionale.

Parteneriate de succes0%

Congrese0%

Cursuri0%

Conferinte0%

Protected with SiteGuarding.com Antivirus